راه های ارتباط با ما

آدرس

آذربایجان غربی – ارومیه – شهرک صنعتی فاز ۲-  خیابان صنعتگران ۴ – خیابان هفتم – پلاک ۹ گروه صنعتی اوستا

ایمیل :  info@avestasanat.com

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3160.5942819455777!2d45.13991821531289!3d37.61170657978942!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzfCsDM2JzQyLjEiTiA0NcKwMDgnMzEuNiJF!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618082492397!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy”></iframe>

خدمات پس از فروش

آقای مهندس یوسف نژاد
۰۹۱۴۴۸۳۳۲۷۰

کارشناس فروش

آقای مهندس سروش
۰۹۱۴۴۸۳۴۷۸۹

کارشناس فروش

آقای مهندس شمس
۰۹۱۲۰۵۲۳۶۸۷